1. Domů
  2. Zahrada
  3. Jaký podklad pod zámkovou dlažbu

Jaký podklad pod zámkovou dlažbu

Zámková dlažba patří dlouhodobě k nejpoužívanějším venkovním dlažbám. Hlavním důvodem je její rozumná cena, praktičnost a univerzální použití. Pokud je položena pečlivě a při zachování všech pravidel, zvládne sloužit dlouhá léta bez popraskání nebo pokřivení. Významnou roli sehrává zejména správně zvolený a upravený podklad. Právě tomuto tématu se budeme věnovat na následujících řádcích.

Stručné shrnutí:

Příprava plochy
– dostatečně hluboký výkop, odpovídající výška i spád pro odtok vody.

Podkladní vrstvy – několik vrstev tvořených kamennou drtí různé hrubosti (frakce), nutno vždy důkladně zhutnit pomocí válce nebo vibrační desky, konkrétní složení se liší podle účelu dlažby.

Obrubníky – zalévány do betonu.

Příprava plochy pod dlažbu

Ještě předtím, než začnete klást první dlaždice, věnujte velkou pozornost přípravě podloží. Nejprve je zapotřebí provést dostatečně hluboký výkop tak, aby bylo možné usadit podkladní vrstvy i samotnou dlaždici. Po výkopu doporučujeme plochu zhutnit pomocí válce nebo vibrační desky. Jedině tak budete mít jistotu, že se dlažba po několika týdnech nezačně hýbat. Pokud stroj nevlastníte, můžete si jej na potřebnou dobu za poplatek vypůjčit. 

Pamatujte také na správný odtok vody. Hloubka výkopu musí vždy odpovídat potřebnému sklonu dlažby. Voda musí odtékat výhradně na vlastní pozemek, v optimálním případě do odvodňovacího kanálu. Dlažba nesmí být spádována na sousední zahradu nebo směrem k budově. Obvykle se doporučuje sklon v rozmezí od 0,5 do 1 %, tj. 1 centimetr na metr. 

Podkladní vrstvy

Základní podklad pod zámkovou dlažbu představuje kamenná drť. Obvykle se využívá hned několik podkladních vrstev různé frakce (hrubosti), které se vyplatí samostatně zhutnit. Každá kvalitně uválcovaná vrstva výrazně zvyšuje odolnost dlažby. Obecně byste při plánování počtu vrstev a frakce podkladového materiálu měli myslet především na to, k čemu budete vydlážděnou plochu využívat.

Při pokládce zámkové dlažby se využívá vypraná drť, která je zbavena drobných kamínků a písku. Nejspodnější podkladní vrstvu by měl tvořit štěrkopísek, který vytvoří dostatečně pevný základ pro další vrstvy. Na trhu se v současné době setkáte s drtěmi frakcí 0–63 mm.

Účel dlažbyVýška spodní vrstvy (v cm)Výška vrstvy frakce 8–16 mm (v cmVýška vrstvy frakce 4–8 mm (v cm)
Chodník1053
Pro osobní automobily10 (0–8 mm) + 20 (0–63 mm)103
Pro velmi těžká vozidla10 (štěrkopísek) + 35 (0–63 mm)53

Podkladní vrstvy pod chodníky

Pokud pokládáte chodník, který nebude vystaven většímu tlaku, vystačíte si s 10 cm vysokou vrstvou drti frakce 0–63 mm. Za ideální je považováno rozmezí 16–32 mm. Po zhutnění válcem nebo vibrační deskou pokračujte alespoň 5 cm vysokým nánosem drti frakce 8–16 mm. Kladecí vrstvu by měly obstarat 3 centimetry frakce 4–8, případně 2–5 mm. Závěrečným krokem je potom položení samotné dlaždice. 

Podkladní vrstvy pod plochy pro osobní automobily

Jestliže na vydlážděné ploše plánujete parkovat osobní auta, musíte tuto skutečnost při pokládce dlažby zohlednit. Základem je 10 cm štěrkopísku 0–8 mm, na který navazuje 20 cm vysoká vrstva drceného kameniva frakce 0–63 mm. Následuje 10 cm štěrku frakce 8–16 mm a i zde je nutné počítat s 3 cm vysokou kladecí vrstvou frakce 4–8 mm. Každá vrstva musí být samozřejmě pečlivě zhutněna válcem nebo vibrační deskou. 

Podkladní vrstvy pod plochy pro velmi těžká vozidla

Aby dlažba bez větších problémů unesla i velmi těžká vozidla nad 3,5 tuny, musí být provedena opravdu precizně. První vrstvu tvoří 10 cm štěrkopísku 0–63 mm, druhou potom 35 cm drceného kameniva 0–63 mm. Každých 15 cm by potom mělo být zhutněno pomocí válce nebo vibrační desky. Následuje 5 cm frakce 8–16 mm a poslední 3 cm frakce 4–8 mm, které tvoří kladecí vrstvu.

Podkladní vrstvy ve špatných geologických podmínkách

Výše uvedené hodnoty platí pouze v příznivých geologických podmínkách. Jestliže budujete na těžkém jílovém nebo navážkovém podloží, musí být výkop ještě o něco málo hlubší. Základem se stane několik centimetrů vysoká vrstva štěrkopísku překrytá geotextilií, která vytvoří dostatečně stabilní prostředí pro položení dlažby. Následuje stejný postup jako v případě kvalitní půdy. 

Pozor na správnou návaznost vrstev a zhutnění

Při pokládce zámkové dlažby se snažte skutečně respektovat návaznost jednotlivých vrstev kamenné drti a jejich frakcí. Uvedené hodnoty vycházejí z dlouholetých odborných výzkumů a představují řešení pro zajištění dlouhé životnosti dlažby. Jestliže pořadí svévolně změníte, nebo dokonce některou z vrstev ve snaze ušetřit vynecháte, s největší pravděpodobností po první zimě zpláčete nad výdělkem. 

Totéž platí i o zhutňování podloží a jednotlivých vrstev. Někteří domácí kutilové jsou toho názoru, že štěrk stačí „udusat“ manuálně pomocí nohou nebo těžkých kladiv. Bohužel se jedná o velmi pomalý a zcela neefektivní způsob, který můžete s klidným svědomím vynechat. Investice do výpůjčky válce nebo vibrační desky se jednoznačně vyplatí. 

A co obrubníky?

Nedílnou součást zámkové dlažby představují také obrubníky. Ty se na rozdíl od samotných dlaždic nepokládají do štěrku, ale zalévají do betonu. Vždy je ukládejte do připraveného betonového lože. Po zatvrdnutí betonu vsypte mezi obrubníky štěrkodrť stejné frakce, jakou jste použili při přípravě kladecí vrstvy. 

Článek aktualizován 12. 8. 2021

Napište komentář