1. Domů
  2. Nezařazené
  3. Vrtání studny ručně

Vrtání studny ručně

Vlastní studna patří k vítaným součástem pozemku. Voda je značně cenná a mít ji dostupnou na pozemku zdarma je proto ekonomicky výhodné. Studnu si zvládnete vyvrtat i ručně. Jak na to?

Studna

Proč zvolit studnu vrtanou

Vlastní zdroj vody je pro obyvatele Česka stále cennější. Vodu ze studny lze bez problémů využívat jako užitkovou, například na zalévání zahrady. Pokud však rozbor potvrdí, že je zdravotně nezávadná, můžete odebírat i pitnou vodu.

Studna vám dokáže v konečném důsledku ušetřit nemalé prostředky a také ji lze chápat jako zhodnocení nemovitosti.

Obecně rozeznáváme dva druhy studní, a to studnu vrtanou nebo kopanou. Kopání je procesem poměrně náročným a zdlouhavým. Realizuje se obvykle tam, kde je k dispozici dost mělké podzemní vody a současně vysoká propustnost hornin.

Vrtaná studna čerpá podzemní vodu, která je kvalitnější. Jednoznačnou výhodu tak má v tom, že vrt může zasáhnout do větší hloubky, a to dokonce až 30 m. Vrt takové studny může mít průměr od 152 do 1 600 mm. U rodinného domu to nejčastěji bývá do průměru 324 mm. Konkrétní průměr je však nutné volit s ohledem na podloží.

Před započetím ručního vrtání studny

Vy sami byste si nejprve měli ujasnit, k jakému účelu chcete vodu ze studny používat a kolik členů domácnosti ji bude potřebovat.

Dále je nutné absolvovat povinné byrokratické „kolečko“. Vyžaduje se nejprve odborný posudek. Potřebujete vědět, jak je na tom vybraná lokalita z geologického a hydrogeologického hlediska. Hydrogeologický posudek stanoví, kde je možné vrtat a jak hluboko.

Nalezení vody zpravidla problém nebývá, s otazníkem je spíše hloubka a kvalita. Například u písčitého či štěrkovitého podloží by vrt neměl být příliš úzký. Hrozí, že nebude mít dostatek vody, případně se záhy zanese.

Současně je potřeba nadimenzovat studnu tak, aby nebyla blízko ke zdrojům znečištění, jako je například kanalizace.

Vyřešit musíte i projektovou dokumentaci na vodoprávní konání a zařídit ohlášení stavby. Počítejte však s tím, že úřad rozhodně nemusí vrtání povolit. Zákon totiž stojí jednoznačně na straně těch, které byste potenciálně svým počínáním mohli poškodit a o vodu je připravit. Načerno vybudované studny jsou v posledních letech stále častějším předmětem vleklých sousedských sporů.

Pokud byste se rozhodli potřebná povolení obejít, hrozí vám pokuta ve výši až 50 000 Kč za nedovolený odběr podzemních vod. Za to, že ke studni nemáte stavební povolení, je vám navíc úřad oprávněn naúčtovat sankci ve výši dalších 50 000 Kč.

Vrtání studny ručně, jak na to?

Můžete si samozřejmě pozvat specializovanou firmu, která se o realizaci studny postará. Lze se však pustit i do vrtání studny ručně. Díky tomu značně ušetříte.

Přirozeně musíte počítat s tím, že ruční postup nebude tak rychlý jako v případě těžké techniky a bude i pracnější. Firma se speciálním vrtným zařízením dokáže zařídit funkční studnu dokonce během jediného dne.

K dispozici jsou dnes již běžně sehnatelné vrtací soupravy, které jsou určeny pro ruční hloubení vrtu. Pozor, vyhloubit vrt pouze k místu, kde je patrná voda, nestačí. Vrtat je potřeba až několik metrů pod toto místo. Díky tomu vytvoříme zásobárnu vody, které se též říká vodní sloupec. U vrtů 20 cm v průměru se doporučuje výška vodního sloupce zhruba 8 metrů.

Použít můžete trubky z PVC či PE, případně rovněž ty z nerezové oceli. Mají ale nevýhodu v tom, že jsou dražší. Okolo trubky se sype vodárenský písek. Ten plní funkci filtru.

V závislosti na požadavcích na hloubku vrtu a vydatnost studny je pak potřeba adekvátně nadimenzovat i čerpadlo. Do vrtaných studní jsou obecně vhodná ponorná čerpadla, neboť jsou schopna vodu načerpávat i z hloubky větší než 8 metrů. Průměr čerpadla by měl být nejméně o 10 mm menší než vnitřní průměr vrtu.

Článek aktualizován 19. 4. 2021

Napište komentář