1. Domů
 2. Bojlery
 3. Jak a jaký vybrat bojler?
 1. Domů
 2. Návody jak vybrat
 3. Jak a jaký vybrat bojler?

Jak a jaký vybrat bojler?

Bojler je přístrojem pro ohřev vody. Kromě něj existují také průtokové ohřívače, které jsou však vhodné spíše pro chaty a místa s menším odběrem. Základem při nákupu bojleru je se rozhodnout, jaké energetické zdroje chcete využívat. Vedle klasiky v podobě elektřiny a plynu existují také kombinované typy. Zajímavou úspornou možností mohou být akumulační varianty využívající zbytkové teplo.

Jedním ze základních parametrů každého bojleru je jeho objem. Ten se odvíjí od vaší spotřeby vody a počtu členů domácnosti. U příliš velké kapacity budete zbytečně platit za nevyužitý ohřev. U menší vám zase teplá voda nevystačí na vše potřebné. Čím větší kapacita, tím větší velikost. Důležité je, aby se vám bojler domů vešel a ideálně aby byl v blízkosti odběrných míst. Některé modely se umisťují svisle a jiné vodorovně.

Mezi podstatné parametry patří rovněž spotřeba energie. Ta má vliv na rychlost ohřevu. Důležité je sledovat především třídu účinnosti. Dalšími věcmi, které byste si měli u svého bojleru zkontrolovat, je materiál a způsob ovládání. Nezapomínejte ani na funkce a příslušenství, jež vám pomohou s používáním a zvýší bezpečnost provozu.

Jaký bojler vybrat stručně:

Typ bojleru – u malého odběru teplé vody stačí průtokový ohřívač, u většího již volte bojler. Základem je se rozhodnout, jakou energii budete pro ohřev využívat.

Objem – určuje množství vody, které bojler pojme. Neměl by být výrazně větší ani menší, než je vaše běžná spotřeba.

Energetické údaje – o úspornosti vás informuje energetický štítek. Důležitá je dobrá třída účinnosti. Také si všímejte příkonu, který určuje rychlost ohřevu.

Tvar a umístění – velikost bojleru závisí na jeho objemu. Nejčastěji má tvar válce. Lze ho umístit vodorovně nebo svisle. 

Funkce a příslušenství – nejsou nejdůležitějším parametrem, ale pomohou vám s ovládání a také zvyšují bezpečnost.

Bojler vs. průtokový ohřívač

Teplá voda patří mezi základní požadavky pro chod každé domácnosti. K zajištění této nezbytné potřeby lze použít různá zařízení. Mezi nejčastější přístroje zaměřené na ohřev vody patří:

 • Průtokové ohřívače,
 • Bojlery.

Průtokový ohřívač

Princip průtokového ohřívače není vůbec složitý. Jedná se o poměrně malé zařízení, kterým protéká voda. Přístroj ji ohřeje a vám vyteče z kohoutku již se správnou teplotou. Přísun teplé vody je prakticky nepřetržitý. Není zde nijak uskladňovaná. Díky tomu nemá ohřívač zbytečně velké rozměry. Počítejte ovšem s tím, že musí být umístěný u každé vodovodní baterie, což občas nepůsobí designově právě hezky.

Pro okamžité zahřátí vody se musí vynaložit mnoho energie, tudíž v rámci úspornosti elektřiny si tento spotřebič nevede příliš dobře. Proto bývá spíše než v domácnostech s větším počtem členů používán nárazově například na letních chatách a chalupách. Nutné je zmínit, že díky přímé práci bez rozvádění nebo uchovávání tepla nemá velké tepelné ztráty, což je právě při méně frekventovaném využívání výhodné. 

Bojler

Bojlery poznáte na první pohled podle jejich velikosti. Mají větší rozměry než průtokové ohřívače, proto stačí mít doma jen jediný kus. Ten po napojení na centrální rozvodový systém vykoná všechnu práci. Může dokonce sloužit i pro vytápění místností skrz ústřední topení. Bojler obvykle mívá válcovitý tvar. Jedná se o častěji používané řešení. Lze ho umístit kamkoliv, tudíž nemusí kazit estetiku v obytných částech domu.

Ohřev je zde výrazně úspornější. V porovnání s průtokovými ohřívači voda bojlerem jen neproteče. Velký válec slouží jako zásobník a dokáže teplou vodu uchovávat. Přihřívání probíhá postupně, což je méně energeticky náročné než okamžité zahřátí. Navíc bojler může vykonávat práci převážně při levnějším tarifu elektřiny, což ještě více minimalizuje výslednou cenu.

Samozřejmě i toto řešení má své nevýhody. Některým uživatelům s menšími prostory v bytě mohou rozměry komplikovat umístění bojleru. Déle kvůli uchovávání a rozvodu teplé vody dochází k vyšším tepelným ztrátám. Při krátkém a méně frekventovaném používání vyjde neúsporný ale neztrátový průtokový ohřívač levněji. Naopak v domácnostech s vyšší spotřebou vody je výhodnější energeticky nenáročný bojler. 

Obrázek zobrazuje schéma bojleru vs. průtokový ohřívač vody
Bojler vs. průtokový ohřívač vody – ze zdroje: arecenze.cz

Typy bojlerů

Hlavní funkcí bojlerů je ohřev vody a proto není překvapením, že základní dělení se odvíjí právě od této vlastnosti. Jednotlivé typy bojlerů se liší podle toho, jakou energii využívají. Rozlišujeme čtyři provedení:

 • Elektrický bojler,
 • Plynový bojler,
 • Kombinovaný bojler,
 • Akumulační bojler.

Elektrický bojler

Tento bojler ohřívá vodu pomocí elektrické energie. Lze ho tak využít v jakékoliv domácnosti. Pořizovací cena není příliš vysoká a díky využívání tarifů energií vyjde i provoz levně. To vše dělá z elektrických bojlerů nejoblíbenější provedení. Mají ale i nevýhodu v podobě pomalejšího ohřevu v porovnání s ostatními typy.

Plynový bojler

Dle názvu správě tipujete, že tento bojler používá k ohřevu plyn. Mnoho uživatelů, kteří si pamatují jeho starší provedení, ho má asociovaný s rizikem výbuchu plynu. U současných modelů se však nemusíte ničeho bát. Plynové bojlery jsou stejně bezpečné jako například elektrické. Disponují totiž automatickým zapalováním a bezpečnostními pojistkami.

Plynové bojlery pracují na podobném principu jako elektrické. Taktéž využívají jediný a přímý zdroj energie. Plyn jim však dává specifické výhodné vlastnosti, jako je rychlejší ohřev. Potěší vás také nízkými provozními náklady. Pořizovací cena ale bývá o trošku vyšší než u elektřiny. Samozřejmostí je, že pro jejich instalaci potřebujete mít doma zavedený plyn.

Kombinovaný bojler

Kombinovaný bojler již svým pojmenováním prozrazuje, že dokáže využívat více zdrojů energie. Samozřejmě bude tímto způsobem pracovat jen za předpokladu, že jimi vaše domácnost disponuje. Kromě elektřiny a plynu ho lze připojit například na tuhá paliva nebo na solární panely. Pokud by náhodou došlo k výpadku jednoho ze zdrojů (nejčastěji elektřiny), nepřijdete o ohřev vody.

U kombinovaných bojlerů je možné nastavit, jaký zdroj energie budou v danou chvíli využívat podle toho, co je cenově nejvýhodnější. Můžete se tak dostat na opravdu velkou úspornost provozu. Zvláště v kombinaci s obnovitelnými zdroji a levnějšími tarify energií. Finančně nenáročný chod je však vykoupený vysokou pořizovací cenou. Investice se vyplatí zejména u pravidelného a většího odběru teplé vody například u početnějších domácností.

Akumulační bojler

Akumulační modely na rozdíl od ostatních typů vodu neohřívají přímo. Využívají k tomu zbytkové teplo vzniklé z různých zdrojů. Lze říct, že provoz vás nic nestojí, protože zbytkové teplo by bez naakumulování bojlerem přišlo nazmar. Jedná se tudíž o nejvíce ekonomické i ekologické řešení. Pořizovací cena takového zařízení je však velmi vysoká.

Akumulační bojlery není možné využívat bez dalšího působení energie (např. bez zatopení tuhými palivy nebo solárního panelu vystavenému slunci). Teplo však sbírají průběžně a dokáží ho uchovat dlouhou dobu. Díky tomu budou fungovat i v případě výpadku ostatních zdrojů. Plusem také je, že efektivnější využívání energie nezatěžuje tolik provoz kotlů, což prodlužuje jejich životnost.

Objem

Správně zvolený objem je velmi důležitý a rozhodně ho není radno podceňovat. Jak příliš malý, tak také zbytečně velký bojler je na škodu. V případě větší velikosti budete zbytečně platit za ohřev vody, kterou nevyužijete. V opačném případě vám moc malý bojler nebude stačit. Dojde-li v něm teplá voda, nezbyde nic jiného, než počkat na další nahřátí. To je vždy nepříjemné, zvláště když se to stane například během sprchování.

Obrázek zobrazuje objem bojlerů
Objem bojleru – ze zdroje: arecenze.cz

Při výběru objemu bojleru vám mohou pomoci roční vyúčtování vody. Volbu lze však provést i jednoduchým spočítáním přibližného množství spotřebovaných litrů. Uvědomte si, kde všude teplou vodu běžně využíváte; například při mytí nádobí (ručně nebo v myčce) či během sprchování / ve vaně. Rovněž berte v potaz, kolik členů má vaše domácnost.

Počet členů domácnostiMinimální objem při obvyklé spotřebě
1 až 2 osoby50 až 120 litrů
3 až 4 osoby120 až 250 litrů
5 a více osobvíce než 250 litrů

Energetické údaje

Energetická náročnost spolu s cenou provozu a účinností je při výběru bojleru velice důležitá. Při nákupu se její parametry rozhodně poctivě zaměřte.

Příkon

S příkonem se setkáte u mnoha přístrojů a bojlery nejsou žádnou výjimkou. Jedná se o parametr, která říká, kolik energie si za daný čas vezme spotřebič ze sítě. Čím větší hodnota, tím větší spotřeba. Vyšší příkon pomáhá zrychlit dobu ohřevu. Udává se ve wattech (W). Nejčastěji se setkáte s hodnotami v rozmezí od 1 500 W do 2 500 W.

Spotřeba

Příkon je pevně spjatý se spotřebou elektřiny. Ta se měří v kilowatthodinách (kWh). Jedna kWh = provozu bojleru s příkonem 1 000 W po dobu 1 hod nebo bojleru s příonem 2 000 W po dobu 30 min. Chcete-li vědět, kolik zaplatíte, vynásobte si výrobcem udávanou hodnotu kilowatthodin cenou jedné vaší kilowatthodiny. Ta se liší dle různých poskytovatelů elektřiny. V průměru můžete počítat se 4,5 Kč v běžném tarifu.

Většina bojlerů má roční spotřebu 1 000 až 5 000 kWh. Tento údaj je uveden na energetickém štítku. Vedle něj zde najdete i třídu energetické účinnosti, která vám prozradí, jak dobře daný bojler hospodaří s dodanou elektřinou. Její údaje se mohou pohybovat od A do E s tím, že A značí nejlepší možnou účinnost. Na trhu se zpravidla setkáte se třemi horními hodnotami A, B nebo C.

Doba ohřevu

Jak již víte, tento parametr závisí na použitém zdroji energie. Plynové bojlery dokáží ohřívat vodu rychleji než elektrické. Ne každý elektrický typ je ale stejný. Svou roli hraje výše zmíněný příkon. Jeho vyšší hodnoty zajistí rychlejší ohřev. Zásadní vliv na tento údaj má také objem. Čím je bojler větší, tím déle trvá, než bude voda teplá. Pro představu se můžete orientovat dle tabulky ohřevu z 15 °C na 65 °C při průměrném příkonu 2 000 W.

Objem bojleruPřibližná doba ohřevu
5 l10 min
10 l20 min
30 l1 hod
50 l1,5 hod
80 l2,5 hod
100 l3 hod
120 l3,5 hod
150 l4,5 hod
200 l6 hod

Tvar

Bojlery mají zpravidla podlouhlý tvar válce. Setkáte se s modely se zaoblenými i ostrými rohy. Dokonce existují také speciální zploštělé varianty. V rámci zavěšení rozlišujeme dva druhy:

 • Vertikální (svislé) bojlery – energeticky efektivnější, úspornější a rychleji ohřívající vodu. Pro instalaci obvykle vyžadují větší prostor.
 • Horizontální (vodorovné) bojlery – méně úsporné s delší dobou ohřevu. Nezaberou tolik místa a snaději se vměstnají do menších prosotorů.

Nejobjemnější bojlery s kapacitou například 400 litrů a více se kvůli své váze nezavěšují na stěnu. V takovém případě bývá nejčastější volbou postavení na zem.

Umístění

Základem je se rozhodnout, jaký bojler s jakým objemem, tvarem a závěsnou orientací vám bude vyhovovat. Stejně důležitou věc pak představuje možnost jeho umístění. Předem si vyhrazené prostory přeměřte a ujistěte se, že se do nich vámi vybraný model skutečně vejde. 

Ideální umístění bojleru je v blízkosti odběrných míst, jako je vana, kohoutky, myčka a další spotřebiče. Vzdálenost mezi těmito místy a bojlerem by neměla v ideálním případě překročit 2 metry. Někdy to samozřejmě není možné dodržet, zvláště v případě větších domů. Pokud budete mít bojler od odběrného místa vzdálenější než 3 metry, nebude na škodu použít pomocné ohřívače vody. Dlouhé vedení tepla je totiž energeticky hodně ztrátové.

Praktičnost a úspornost je opravdu důležitá. Zároveň by samozřejmě zařízení nemělo narušovat estetiku domova. Mnoho uživatelů proto volí umístění například v koupelně. To je blízko vany i vodovodních kohoutků a navíc na méně frekventovaném místě, do kterého bojler snadněji zapadne.

Obrázek zobrazuje tvar bojleru a umístění
Tvar bojleru a umístění – ze zdroje: arecenze.cz

Ovládání

Na trhu se můžete setkat s klasickým manuálním ovládáním i s moderními LED displeji. Na nich přehledně uvidíte nastavené parametry a také vám v případě poruchy pomohou s diagnostikou problému. Ovládání bojlerů nebývá složité. S pomocí manuálu s v něm bez obtíží zorientujete.

Materiál

Vnitřní plášť má za úkol udržovat teplo a zamezovat jeho ztrátám. Jedná se tudíž obvykle o silnou a dobře izolovanou vrstvu. Ta díky neustálému kontaktu s vodou musí něco vydržet. Požadované vlastnosti ovlivňuje síla stěny, kvalita zpracování a především použité materiály. Nejčastěji se setkáte s nerezovou ocelí nebo s dvojitým smaltem.

MateriálDvojitý smaltNerezová ocel
ŽivotnostKratší (10 až 15 let)Další (15 až 20 let)
Kumulace a udržování teplaHoršíLepší
CenaNižšíVyšší

Funkce a příslušenství

Ačkoliv po bojlerech obvykle chceme jen spolehlivý ohřev vody, mohou se hodit i doplňkové funkce a chytré prvky. Ty většinou slouží pro udržení hladkého provozu, zvýšení bezpečnosti a snadnější ovladatelnosti. Nabízí se například:

 • Regulace teploty – běžná funkce většiny bojlerů umožňující nastavení teploty dle vlastních představ.
 • Kontrolky a indikátory – spolu s případným displejem vás informují o stavu bojleru.
 • Pojistka proti zámraze – často nazývaná jako Anti-Freeze. Pokud bojler momentálně nepoužíváte, neohřívá vodu, ale nedovolí jí klesnout pod teplotu 5 °C. Uvnitř nádrže díky tomu nevznikne led, který by ji svým rozpínáním poškodil.
 • Pojistka proti přehřátí – vypne ohřev po dosažení maximální teploty nebo v případě chodu naprázdno bez vody.
 • ECOtronic – systém, který si chytře zapamatuje typické časové úseky používání teplé vody a na základě toho ji v požadovanou dobu ohřeje.
 • Anti-Legionella – funkce pro hubení vodní bakterie Legionella pomocí krátkodobého výrazného zvýšení teploty k 70 °C. Tento mikroorganismus usazující se v teplé vodě od 20 do 45 °C způsobuje chřipku a ve vážnějších případech zápal plic.

Cena

Na rozdíl od běžných domácích spotřebičů nenajdete mezi bojlery na trhu tak velké zastoupení různých značek. Přesto se nemusíte bát, že by byla o nabídku nouze. Svou cenou se od sebe přístroje pro ohřev vody výrazně liší. Objemnější a energeticky pokročilejší varianty bývají dražší.

Do 10 000 Kč

Průtokové ohřívače jsou celkově levnější než bojlery. Základní koupíte již okolo 1 500 Kč. Za několik tisícovek lze sehnat základní malé bojlery okolo 5 litrů. U plnohodnotných typů pro ohřev celého domu se dostanete až k horní hranici této cenové kategorie. Zpravidla nepřesáhnou 150 litrů. Průměrné rozměry se ovšem nevylučují s dobrou funkční výbavou a kvalitním zpracováním.

Od 10 000 do 20 000 Kč

V cenové třídě od 10 000 do 20 000 Kč se nacházejí již pokročilé kusy. Tyto bojlery svým objemem dosahují až 300 litrů. Postačí tudíž i pro početnější rodiny. Zatímco nejlevnější třída nabízela v drtivé většině případů elektrická provedení, zde se setkáte s plynovými a občasně i kombinovanými typy.

Nad 20 000 Kč

V top kategorii si vyberou i velmi nároční zákazníci, kteří hledají nadstandardní bojler. Za více než 20 000 Kč koupíte obrovské přístroje s více než 300 litry. Pokud si budete ochotni připlatit, setkáte se i s více než 700litrovými kusy. Dále zde nechybí bojlery s vysoce úsporným provozem jako například s napojením na solární energii nebo s pokročilými akumulačními schopnostmi. 

Použité zdroje a další zajímavosti:

https://voda.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-voda-kanalizace/6502-pozadavky-evropskych-norem-na-zabezpecovaci-zarizeni-ohrivacu-vody

https://www.mpo.cz/dokument158127.html

https://www.arecenze.cz/bojlery/

Další návody jak vybrat produkt najdete zde.

Článek aktualizován 10. 4. 2021

Napište komentář