1. Domů
  2. Myčky
  3. Jak resetovat myčky Beko

Jak resetovat myčky Beko

Každá myčka se může dostat do chybového stavu. To se může projevovat různě, některé myčky mají zvukový signál, jiné kontrolku, případně vám na displeji zobrazí specifický kód, který označuje konkrétní chybový stav.

Častou chybou u myček Beko je kód E02. Co znamená, jaká je jeho příčina a jakým způsobem tento chybový stav vyřešit?

Stručné shrnutí:

Kód E05 znamená odpojenou vodu.

Je potřeba identifikovat příčinu chyby a přívod vody obnovit.

Příčinou může být uzavřený přívodní kohoutek na vodu, omezená dodávka vody či špatné připojení přívodní hadice.

Co znamená chyba E02

Kód chyby znamená „odpojená voda“. To znamená, že myčka postrádá přívod vody pro spuštění mycího programu.

Dokud tento problém přetrvává, je program na mytí pozastavený. Spotřebič v této fázi pravidelně kontroluje přívod vody. Jakmile se přívod vody obnoví, ikona chyby E:02 po chvilce zmizí a program se opětovně spustí.

Příčinou tohoto stavu může být například uzavřený přívodní kohoutek vody, dále se tento kód objevuje při omezení dodávky vody (havarie na vodovodu). Dalším důvodem může být i nevhodné připojení přívodové hadice.

Jak chybu odstranit

Je tedy potřeba přívod vody obnovit. Nejprve je potřeba identifikovat příčinu toho, proč myčka nemá vodu. Závadu je nutné odstranit. Poté dojde i k odstranění chybového stavu.

Jak vyplývá ze zkušeností uživatelů, řešení může být vícero. Nemusíte k nim však nutně volat instalatéra, v některých případech zvládnete problém vyřešit i svépomocí. Zkontrolujte v první řadě hadici a filtr myčky.

Z dostupných informací je patrno, že problém může být například i v hadici s aquastop ventilem, pokud v něm shoří cívka. Technici dále upozorňují, že chyba generující hlášení s kódem E02 může tkvět v čidle u plováku.

Pokud se vám chybový stav nepodaří svépomocí eliminovat, zavolejte do autorizovaného servisního střediska Beko. V případě, že oprava nebude záruční, připravte se konkrétně v případě nové hadice na cenu opravy kolem 700 Kč.

Článek aktualizován 2. 9. 2021