1. Domů
  2. Myčky
  3. Chyba E02 u myček Beko

Chyba E02 u myček Beko

Reset může být užitečnou funkcí vaší myčky. Pomůže vám vyřešit některé problémy. Jakým způsobem se dají vyresetovat myčky Beko?

Pro konkrétní postup u vašeho modelu myčky je vhodné se podívat do návodu. To je zvláště důležité v případě, že myčka vás na konkrétní chybový stav upozorňuje kódem. V návodu pak bude legenda, která vám objasní, k jaké chybě přesně došlo. Napovědět by vám však měl i následující obecný návod. 

Stručné shrnutí:

Potřebu resetovat myčku vyvolávají chybové stavy, kdy myčka neukončí program, ale vypouští vodu, což může mít různou příčinu.

Reset myčky se provádí stisknutím tlačítka Start.

Co se s myčkou děje, pokud vyžaduje reset a jak řešit nejběžnější problémy

Chybový stav uživatelé popisují jako situaci, kdy myčka neukončí korektně program, ale stále vypouští vodu.

Nejprve se ujistěte, že možnost vyresetovat program neblokuje dětská pojistka. Tato funkce se proto nejprve musí vypnout. Podobné je to, pokud jste si zapnuli funkci odloženého startu, je nejprve nutné ji deaktivovat.

Další často popisované problémy jsou ty, že se myčka nespustí vůbec, případně nelze zavřít její dvířka. Pakliže není možné zavřít dvířka, nastal problém se zámkem dveří. V takovém případě je nutné otevřít dvířka a právě restartovat myčku.

V případě, že vám v myčce zůstala voda po minulém mytí, je nutné zařízení restartovat. Pokud se tím však váš problém nevyřešil, pravděpodobně máte zablokovaný odtok.

Jak na reset myčky

Reset se obecně u myček aktivuje vždy obdobně, a to jednoduchým podržením tlačítka Start. V závislosti na modelu to může být na cca 5 vteřin nebo více. Dveře by měly být při provádění resetu myčky obecně zavřené.

Poté by měla většina chybových hlášení na myčce zmizet. Někteří uživatelé také doporučují myčku na cca 15 minut vypojit ze zásuvky.

Reset nepomohl

Pakliže vám reset myčky nepomohl, musíte se obrátit na nejbližší servis Beko. Do opravy svépomocí se můžete pustit v případě, že si na toto technologicky troufáte a myčka již není v záruce.

Článek aktualizován 2. 9. 2021