1. Domů
  2. Elektrokola
  3. Co je to elektrokolo – princip fungování

Co je to elektrokolo – princip fungování

Elektrokola od svého znovuobjevení v 21. století zažívají obrovskou vlnu popularity. V posledních letech se jejich podíl na trhu neustále zvyšuje a dá se očekávat, že do budoucna klasické bicykly předeženou. Co stojí za jejich úspěchem a jak vlastně fungují? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky vám nabídneme v následujícím textu, věnovaném základním principů fungování kol vybavených elektromotorem.

Shrnutí článku:

Princip fungování elektrokola – součástí elektrokola je elektromotor, který se aktivuje šlapáním a pomáhá při jízdě.

Rychlost a výkon – maximální výkon je limitován hranici 250 W, rychlost nesmí přesáhnout 25 km/h.

Ovládání – náročnější než klasické kolo vlivem vyšší hmotnosti, možnost řízení dopomoci prostřednictvím displeje.

Použití elektrokola – pro sportovní aktivitu, jako dopravní prostředek při cestách do práce, školy nebo na nákup.

Elektrokola se využívají na cesty do práce, na nákupy nebo do školy, zejména díky své rychlosti a schopnosti překonat i náročnější úseky.

Princip fungování elektrokola

Elektrokolo se na první pohled prakticky neliší od standardního kola jízdního. Rozdíl spočívá pouze v přítomnosti elektromotoru, který jezdci pomáhá při šlapání. S jeho pomocí snadno urazíte delší vzdálenosti nebo překonáte náročná převýšení. Sepnutí motoru je podmíněno aktivním šlapáním do pedálů a funguje pouze jako asistence k vlastnímu aktivnímu pohybu. 

Míru dopomoci můžete plynule nastavit na displeji, který tvoří další unikátní součást elektrokola. Jeho prostřednictvím jste informováni o stavu baterie, počtu kilometrů zbývajících do vybití baterie, základních časových údajích či ujeté vzdálenosti. Elektropohon je možné kdykoliv vypnout. V takovém případě se elektrokolo chová jako standardní bicykl s jediným rozdílem – je o pěkných pár kilogramů těžší.

Rychlost a výkon

Evropská i česká legislativa na elektrokola pamatují a přesně stanovují jejich maximální povolené parametry. Hlavní dokument v tomto směru představuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, ve kterém jsou definovány parametry, které musí daný model splňovat, aby mohl být za elektrokolo označen. Při jejich splnění se na něj vztahují stejná pravidla jako na klasická jízdní kola.

Asi nejvýznamnějším bodem je omezení maximálního výkonu na 250 W a rychlosti na 25 km/h. Po jejím dosažení se musí motor automaticky vypnout a kolo začne postupně zpomalovat. Výkonnějšími pohonnými jednotkami mohou být osazena pouze terénní  elektrokola, s nimiž se však nesmíte vydat do obce. 

Pozor na obcházení legislativních omezení

Vzhledem k uvedeným legislativním záležitostem doporučujeme si vždy daný model řádně proťuknout. Ověřte si, zda skutečně splňuje všechna omezení, protože mnozí výrobci distribuují i elektrokola osazená silnějšími motory, případně umožňují sepnutí dopomoci i bez šlapání, což také není legální. V takovém případě je elektrokolo klasifikováno na skútr se všemi povinnostmi (značky, homologace, řidičské oprávnění) z toho vyplývajícími.

Na trhu existují servisy, ve kterých je možné nechat si svůj dopravní prostředek upravit. V takovém případě však musíte být připraveni nést důsledky rozhodnutí. Jestliže se stanete účastníkem dopravní nehody, automaticky přicházíte o nárok na jakékoliv odškodnění a ještě se můžete vystavit správnímu řízení, či dokonce trestnímu stíhání. 

Ovládání

Samotné ovládání elektrokola se nijak neliší od klasického bicyklu. Samozřejmostí jsou pedály, řídítka a brzdy. Jedinou zvláštnost představuje již zmíněný displej, jehož prostřednictvím můžete regulovat chod elektromotoru a míru asistence. Před výjezdem na náročnější trasu doporučujeme nový model prozkoušet na rovince, důkladně si osahat jeho možnosti a stabilitu.

Elektrokola jsou obecně o něco těžkopádnější než klasika. Hlavním důvodem je vyšší hmotnost způsobená přítomnosti baterie a motoru. Když ovšem započtete váhu jezdce, není oněch 10 kilogramů navíc zase tak hrozivých. I tak se ale raději zpočátku vyhýbejte jízdě ve vysokých rychlostech, protože váš odhad nebude natolik přesný, abyste se vždy dokázali vyhnout karambolům. 

Použití elektrokola

Tradiční jízdní kola bývají považována spíše za sportovní náčiní než dopravní prostředek. Naproti tomu elektrokola slouží i pro cesty do práce, na nákupy nebo do školy, zejména díky své rychlosti a schopnosti překonat i náročnější úseky. Velkou oblibu si získávají i u začínajících sportovců, kteří se na klasická jízdní kola zatím necítí a chtějí teprve nabrat potřebnou kondici.

Velkou skupinu uživatelů tvoří i senioři a jedinci trpící na nemoci kloubů a pohybové soustavy, kterým elektrokola umožňuje udržovat zdravý životní styl i přes přibývající zdravotní neduhy. Významnou roli hrají i při odbourávání tukových tkání, které probíhá nejefektivněji při dlouhodobé aktivitě nižší intenzity. S dopomocí ze strany elektromotoru je výsledek naprosto ideální.

Závěrem uvádíme jen ve zkratce přehled základních typů elektrokol, podle určení:

Typ elektrokolaPoužitíSpecifikace
MěstskéV zastavěných oblastech, při cestách do práce a na nákup, Nižší cena, dlouhý dojezd, malá hmotnost
SportovníPro aktivní sportovní život v městských oblastech i terénuDlouhý dojezd, menší výkon, odolná konstrukce, vyšší hmotnost
HorskáV terénuVysoký výkon, velmi odolná konstrukce
Článek aktualizován 17. 4. 2021

Napište komentář