1. Domů
  2. Nezařazené
  3. Šomážní pojištění

Šomážní pojištění

Šomážní pojištění je specifickým typem pojištění. K čemu slouží, jaká rizika může vykrývat a jak se tento typ pojištění vyvíjel v čase?

Kalkulace pojištění

Co je šomážní pojištění a k čemu slouží

Jedná se o pojištění pro případ přerušení provozu. Samotné slovo šomáž vykládají slovníky jakožto přerušení výroby, zastavení práce, případně i ušlý zisk a nezaměstnanost. Z toho pak vyplývá i základní význam pojištění.

Toto pojištění je tedy primárně určeno podnikatelům. Bezprostředně navazuje na jiné druhy pojištění, jako je například živelní pojištění či pojištění strojní.

Využívá se v situacích, kdy podnikatel ve své práci nemůže pokračovat a tyto překážky mu způsobí ušlý zisk, neboť není schopen vyrábět či prodávat své produkty. Podnikatel je navíc dále při přerušené své činnosti nucen hradit fixní náklady a i s tím mu pojistka pomůže.

Existuje několik typů šomážního pojištění v souvislosti s tím, jak specifické potřeby různých podnikatelů vykrývají. Podniky totiž mohou postihnout individuální příčiny, které přerušení provozu způsobí.

Nastat tak může například přerušení provozu následkem požáru. Jiné technické šomážní pojištění se pak vztahuje na škody způsobené následkem technických zařízení. Kontingentové šomážní pojištění může podnikatele chránit před škodou způsobenou tím, že jeho dodavatel nemůže splnit svou povinnosti. Zařadit sem můžeme například přerušení elektrického proudu, plynu, vody apod.

Historie šomážního pojištění

Šomážní pojištění tedy řeší nepřímé škody. Historicky má proto šomážní pojištění pro podnikatele zásadní význam.

Jeho kořeny sahají do Anglie 18. století. Průkopníkem v tomto pojišťovnickém odvětví se stal finanční dům Minerva Universal. Tento pojistný produkt však ještě kryl pouze pevné náklady. Produkt se však ujal a další pojišťovací ústavy se tímto postupem inspirovaly.

Na skutečnost, že přerušení provozu významným způsobem ohrožuje jejich podnikatelské působení, záhy přišli i podnikatelé v českých zemích. Zesílil proto tlak na to se před těmito riziky bránit a šomážní pojištění si prorazilo svou cestu i v Rakousko-Uhersku.

Jednou z prvních pojišťoven, které začaly na našem území tento produkt nabízet, se stala pojišťovna Moldavia. Ta byla založena roku 1912. Podobné potřeby pak měli podnikatelé na území samostatného Československa a potřeba šomážního pojištění proto nezmizela ani v tomto období.

Změnu pak přineslo až období po roce 1989, které zrušilo centrálně plánované hospodaření. Celospolečenské klima proměnilo i preference podnikatelů, což se dotklo i oblasti pojišťovnictví. Tak se pomalu samozřejmou součástí průmyslových pojistitelů v novodobé České republice stalo i to, co dnes nazýváme běžně pojištění přerušení provozu a stále také v historickém kontextu i šomážní pojištění. Konkurenční prostředí českého trhu navíc dnes vede ke stálým produktovým inovacím a zkvalitňování produktů.

Článek aktualizován 6. 5. 2021

Napište komentář