1. Domů
  2. Pračky se sušičkou
  3. Pračku se sušičkou, nebo sušičku zvlášť?

Pračku se sušičkou, nebo sušičku zvlášť?

Pračky jsou již dlouhá léta neodmyslitelnou součástí našich domácností. V poslední době se k nim ve větší míře přidávají i sušičky, se kterými tvoří skutečně harmonickou dvojici. Zejména majitelé menších bytů často přemýšlí nad tím, zda je lepší pračka se sušičkou, nebo zvlášť. Patříte mezi ně a nemůžete se stále rozhodnout? S výhodami a nevýhodami obou řešení vás seznámíme v následujícím článku. 

Shrnutí článku:

Pračka a sušička zvlášť – nejvhodnější řešení, vyšší pořizovací cena a nároky na místo, mnohem delší životnost, odpovídající kapacita pro praní i sušení, nižší spotřeba energie a vody, větší množství programů.

Pračka se sušičkou – nouzové řešení pro menší domácnosti, nižší pořizovací cena a nároky na prostor, vyšší poruchovost, menší kapacita pro sušení než pro praní, mnohem vyšší spotřeba energie i vody, menší množství programů.

Jak vybrat kombinaci pračky se sušičkou – klást důraz na provedení pračky, počet otáček, provedení bubnu, spotřebu energie a vody, rozdíl mezi kapacitou pro praní a sušení by neměl činit více než 2 kilogramy.

Kombinace pračky a sušičky v jednom spotřebiči je obvykle považováno za nouzové řešení pro nejmenší domácnosti.

Pračka a sušička zvlášť

Dva spotřebiče jsou lepší než jeden. I když pokrok v oblasti domácích spotřebičů je doslova překotný, tato věta na pravdě nijak neztrácí. Hlavní důvod je nasnadě – výrobci samostatných praček a sušiček nemusí dělat žádné kompromisy, aby zajistili provoz dvou různých, technologicky zcela odlišných, funkcí současně. Buben, motor, programy, vše mohou vytvořit tak, aby byl daný spotřebič co nejefektivnější.

U dvou samostatných modelů můžete počítat s odpovídající kapacitou. Vždy tak vysušíte všechno prádlo, o které se předtím postaral prací program. Výhodou je i mnohem širší nabídka různorodých programů, která je dána specifickou konstrukcí bubnu. V neposlední řadě můžete počítat s nižší spotřebou elektrické energie a delší životností spotřebiče. Ani v případě klíčových součástek nemusí výrobce dělat žádné kompromisy.

Problém samostatných spotřebičů spočívá prakticky pouze ve vyšších nárocích na prostor. Částečně jej můžete eliminovat pořízením mezikusu, díky kterému můžete sušičku položit na pračku. Stejně tak musíte počítat s dostatkem volného prostoru okolo tak, abyste mohli otevřít dveře bubnu. Prvotní investice bude sice o něco málo vyšší, rozdíl se vám však velmi rychle zaplatí úsporou času i energie. 

Pračka se sušičkou

Pořízení kombinace pračky a sušičky je dlouhodobě považováno za nouzové řešení pro nejmenší domácnosti. Na jedné straně se jedná o elegantní způsob, jak zajistit sušení, když nechcete mít prádlo rozvěšené po bytě. Na straně druhé ovšem ve většině sledovaných parametrů zcela zaostává za samostatnými spotřebiči, které jsou zkonstruovány výhradně pro jednu činnost. 

Nedostatky pračky se sušičkou tedy bohužel jednoznačně převažují. Kapacita pro praní bývá obvykle o několik kilogramů vyšší než pro sušení, proto musíte dávku prádla dělit. Samozřejmostí je významná ztráta času, kdy po praní musíte počkat ještě na sušení. S tím je spojena i vyšší spotřeba elektrické energie. V neposlední řadě počítejte také s menším množstvím programů.

Zkušenosti zákazníků i servisních středisek navíc hovoří o mnohem vyšší míře poruchovosti kombinovaných spotřebičů. Bohužel platí, že při poškození jedné z funkcí nefunguje ani ta druhá. Vyplatí se tedy pračka se sušičkou? Pouze tehdy, pokud nemůžete jinak, nebo pokud sušení považujete jen za doplňkovou funkci. V opačném případě budete nespokojeni a může se brzy stát, že sušičku přestanete úplně používat. 

Jak vybrat kombinaci pračky se sušičkou?

Zákazníci při nákupu varianty 2v1 si často nejsou jisti, která kritéria mají považovat za důležitá. Je třeba se soustředit spíše na praní, nebo dát přednost sušení? A jaká by měla být kapacita bubnu? Obecně platí, že kombinace zůstává stále především pračkou. Sušení je pouze doplněk. Buben je konstruován zejména s ohledem na praní, správný odtok a přítok vody. Proto při nákupu dbejte hlavně na počet otáček, spotřebu vody a kapacitu pro praní.

Maximální náplň pro sušičku by potom měla být maximálně o 2 kilogramy nižší než u praní. Pokud je rozdíl příliš výrazný, je nutné prádlo odkládat a u velkého množství vlhké látky hrozí zatuchnutí doprovázené nepříjemným zápachem. Zkontrolujte také provedení bubnu, který by měl být šetrný i k citlivějšímu prádlu. Zejména levnější kombinované modely často způsobují mechanické poškození tkanin.

V neposlední řadě se zaměřte i na spotřebu energie a vody. Energetické ztráty jsou standardně způsobeny větším počtem cyklů, který je způsobem rozdílnými kapacitami. U vody se bohužel projevuje rozdílná konstrukce bubnu, a tak bude její spotřeba vždy o něco málo vyšší než u samostatné pračky.

Závěrečné shrnutí

Argumentů pro obě výše uvedená řešení jsme uvedli celou řadu. Přehledné shrnutí vám nabízíme v následující tabulce:

ŘešeníVýhodyNevýhody
Pračka a sušička zvlášťOdpovídající kapacita, vysoká kvalita použitých technologií, široká nabídka programů, nižší spotřeba vody a energie, menší poruchovostVyšší náročnost na prostor, vyšší pořizovací náklady
Pračka se sušičkouMenší nároky na prostor, nižší cena, snadnější instalaceRozdílní kapacita pro praní a sušení, nutnost kompromisů při konstrukci bubnu, menší nabídka programů, vyšší spotřeba, výraznější poruchovost
Článek aktualizován 26. 6. 2021

Napište komentář