1. Domů
  2. Lednice
  3. Kam se starou lednicí? Poradíme

Kam se starou lednicí? Poradíme

Dosloužila vám lednice? Potom vás čekají hned dva velké úkoly – koupit novou a zbavit se té staré. Likvidace nefunkčních elektrospotřebičů má ovšem svá závazná pravidla, která jsou přímo stanovena legislativou. Pojďte se tedy nyní společně s námi podívat na možnosti, které při likvidaci staré lednice máte.

Shrnutí článku:

Kam se starou lednici  – starý spotřebič lze bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře, předat specializované firmě nebo nechat odvézt prodejcem nové lednice v rámci dopravy.

Proces likvidace
odstranění skla a plastových dílů, vypuštění oleje a chladicí kapaliny, drcení a následné třídění vzniklé drti.

Likvidace ledniček má svá závazná pravidla, s jejich likvidací poradíme v tomto článku.

Kam se starou lednicí?

Doba, kdy staré elektrospotřebiče končily na černých skládkách, jsou snad již dávno minulostí. Zásadní proměna společenské odpovědnosti i zákonných norem totiž přinesly  řadu možností, jak se své lednice zbavit snadno a rychle. 

Od roku 2005 jsou prodejci povinni vysloužilá zařízení od svých zákazníků přijímat. U větších spotřebičů, mezi které lednice logicky patří, se tak samozřejmě neděje na prodejně, ale prostřednictvím smluvních partnerství s odběrovými firmami. Stačí si najít některou z jejich poboček a spotřebič sem doručit. Mnozí prodejci nabízejí odvoz zdarma nebo za mírný poplatek. Cena za ekologickou likvidaci je zahrnuta již do nákupní ceny nové lednice.

Druhou možností je odevzdání ve sběrných dvorech, které naleznete ve většině větších měst. Jedná se o jedinou možnost zejména v případě, že je stará lednice ve velmi špatném technickém stavu, rozebraná nebo znečištěná. Jestliže zvolíte tuto možnost, počítejte s tím, že můžete navštívit pouze sběrný dvůr v oblasti, kde platíte poplatek za komunální odpad.

Likvidace přes prodejce

Výše jsme uvedli, že sběrem a ekologickou likvidací starých spotřebičů a elektroniky obecně se zabývají specializované firmy. Pro lednice jde o firmu Elektrowin, která spolupracuje s většinou prodejců elektra v České republice. Služby se liší v závislosti na konkrétních podmínkách prodejců elektroniky.

Doporučujeme tedy při výběru nové chladničky zkontrolovat, jakým způsobem daný obchod pracuje se starými spotřebiči. U některých můžete zavolat na infolinku a pracovníci starý model zdarma odvezou. Jinde je tato služba zpoplatněná. Asi nejčastěji se setkáte s modelem „kus za kus“ – novou lednici složí u vás, starou naloží a odvezou.

Co se s lednicí děje potom?

Stará lednice prochází po svém přijetí recyklační firmou poměrně složitým procesem. V prvé řadě dojde k vyjmutí všech skleněných částí a volných plastových dílů, které jsou odeslány do příslušných provozů. Zde z nich vznikají nové produkty, které dále slouží. Následně dochází k extrakci olejů a chladicích plynů, které jsou odeslány do spalovny SPOVO v Ostravě. V současné době existuje jediný recyklační provoz pro chladicí směsi v Německu.

Ze zbylého korpusu se vyjmou poslední zbytky izolací a dalších dílů a dojde k jeho rozdrcení na zhruba třícentimetrové části. Vzniklá drť se následně třídí podle toho, o jaký druh materiálu se jedná. 

Článek aktualizován 6. 6. 2021

Napište komentář